Vandplus

Titel: VANDPLUS
Emne: Byrum
Kunde: Realdania, Naturstyrelsen og Lokale & Anlægsfonden
Projektperiode: Jan 2013 – 2015

 

Kommunerne skal de næste mange år investere flere milliarder kroner i klimatilpasning for at tilpasse Danmark det forandrede klima, hvor særligt skybrud er en akut trussel mod mange byområder. Klimatilpasning kan dog være meget mere end kloakrør under jorden og kedelige render, som samler affald og står ubrugte hen, når det ikke regner.

Initiativet VANDPLUS ser en mulighed for, at de massive investeringer i klimatilpasning med fordel også kan bruges som løftestang for den samlede byudvikling og vise, at det både er muligt at klimasikre og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne. Udgangspunktet er, at milliard-investeringerne i nye klimatiltag ikke kan undgå at komme tæt på borgerne og byernes liv. Derfor bør så store anlæg ikke stå ubenyttede hen alle de dage, hvor der ikke er skybrud. Så hvad stiller man op med et kæmpe bassin, når der ikke er noget vand, der skal opbevares?

Målet med initiativet er, at gennemføre fire nytænkende klimatilpasningsprojekter, som kombinerer håndtering af regnvand og forhøjet vandstand i havene med rekreative formål og dermed udforske de muligheder for merværdi og synergi, der ligger i et samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber.

carlberg/christensen fungerer som sekretariat for VANDPLUS og har i tæt samarbejde med partnerskabet tilrettelagt udviklingsprocessen. Samtidig bidrager carlberg/christensen også med rådgivning og formidling af initiativet.

Læs mere på klimatilpasning.dk/vandplus

Category
Projekt