Universet på Katrinedals Skole

Foto: JJW Arkitekter / Torben Eskerod

 

Titel: Evaluering af udskolingsbygningen Universet på Katrinedals Skole

Emne: Evaluering, folkeskole, sociale mursten

Kunde: Københavns Kommune

Projektperiode: marts-august 2019

Læs mere: Evaluering af Universet

 

Folkeskolen er en af samfundets vigtigste velfærdsinstitutioner og i konstant forandring. Københavns Kommune står i disse år over for både renoveringer og en større kapacitetsudvidelse på folkeskoleområdet, som kan matche det stigende antal børn i byen. Så spørgsmålet er, hvordan får vi mest mulig trivsel og faglig dannelse for anlægskronerne?

 

cc har som led i en løbende vidensbaseret udvikling af folkeskolernes fysiske rammer udarbejdet en evaluering af skolebygningen Universet på Katrinedals Skole i Vanløse. Universet er opført af Københavns Kommune, tegnet og indrettet af JJW Arkitekter og indviet i 2017. Ambitionen med den nye bygning har været at skabe et nytænkende udskolingsmiljø, blandt andet med en ny og mere varieret type indretning end den traditionelle. Bygningen er skofri og indrettet med bløde materialer, transparente vægge, varierede siddemuligheder og fællesarealer, som inddrages aktivt i læringsmiljøet. Formålet med evalueringen har været at undersøge, hvordan de nytænkende rammer fungerer i praksis for brugerne, og på hvilken måde rammerne understøtter skolens pædagogiske tilgange og værdier.

 

Evalueringen baserer sig på en triangulering af en bred vifte af kvantitative og kvalitative data; og resultater og anbefalinger henvender sig til både kommuner, skoler og arkitekter.

 

Hent og læs rapporten her.

Category
Projekt