Stålsatte byrum

Titel: Stålsatte Byrum
Emne: Arkitektkonkurrence
Kunde: Halsnæs Kommune og Realdania
Projektperiode: Jan 2013 – 2014

 

carlberg|christensen har fungeret som konkurrencerådgiver og har sammen med partnerskabet skrevet konkurrenceprogrammet Stålsatte Byrum og tilrettelagt konkurrenceprocessen.

 

Frederiksværk har en helt særlig historie som centrum for landets militærindustri og stålproduktion. Men arbejderkulturen er udfordret, udkantsproblematikkerne nærværende og historien mange steder usynlig. Byens historie og kulturarv er derfor udpeget til at være omdrejningspunkt for en langsigtet, strategisk og ambitiøs byudvikling under overskriften Stålsat By, der både omfatter erhvervsinitiativer, kulturliv og byplanlægning.

 

Som led i Stålsat By strategien har kommunen indgået et partnerskab med Realdania, hvor fokus er en arkitektkonkurrence, som skal undersøge, hvordan historien kan fremkaldes, forstærkes og fortælles rundt om i byens rum. Målet er at historien igen skal være nærværende, der hvor hverdagslivet udfolder sig, og at byens industrielle kulturarv skal bidrage til en øget stolthed og en styrkelse af byen som bosætnings- og turistby.

 

Læs mere på kommunens hjemmeside

Category
Projekt