Sociale mursten

Foto: Mikkel Frost, ZEBRA

 

Titel: Sociale Mursten

Emne: Byggerier med målbar social effekt. Ekspempler og metoder.

Kunde: Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania

Samarbejdspartner: Arkitektforeningen

Projektperiode: 2017

Læs mere: Rapporten Sociale mursten

 

Der er de seneste år kommet mere fokus på den rolle, som arkitektur og fysiske rammer spiller for vores trivsel, udvikling og sociale fællesskaber. Som et led i en løbende vidensindsamling har carlberg|christensen lavet en forundersøgelse for den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og Arkitektforeningen, der indsamler eksempler på arkitektur, som gør en forskel for socialt udsatte og marginaliserede grupper. Denne forundersøgelse ser nærmere på seks udvalgte danske eksempler på nybyggerier eller ombygninger: Et krisecenter, et børnehjem, to bosteder, et psykiatrisk hospital og et værested.

 

Forundersøgelsen viser, at veldesignede fysiske rammer kan understøtte og forstærke effekten af den sociale indsats, og peger på at både design og designprocesser er væsentlige værktøjer i at udvikle mere humane, inkluderende og respektfulde sociale institutioner.

 

De seks cases i undersøgelsen er analyseret ud fra den samme analysemodel, den sociale effektprisme, der tager udgangspunkt i en række overordnede kategorier af social effekt: mental sundhed, adfærd, aktivitet, inklusion, identifikation og ejerskab. Effektprismen er udviklet til denne rapport, men peger også fremad og kan ses som et bud på, hvordan man med en vis systematik kan beskæftige sig med de sociale effekter af design og designprocesser.

 

Forundersøgelsen baserer sig på interviews med ledelse, medarbejdere og arkitektrådgivere, og henvender sig til private og kommunale aktører, aktører inden for det socialfaglige område, arkitekter og andre interesserede.

 

Hent og læs rapporten her.

Category
Projekt
Tags
sociale mursten