Middelfart Produktionsskole

Titel: Evaluering af tilbygning til Middelfart Produktionsskole

Emne: Sociale mursten, unge med særlige behov, skolebyggeri, evaluering af social effekt.

Kunde: Den A.P. Møllerske Støttefond

Projektperiode: Efterår og vinter 2018

Læs mere: Den A.P. Møllerske Støttefond

 

carlberg | christensen har i efteråret 2018 evalueret Middelfart Produktionsskoles nye fælleshus for at undersøge byggeriets sociale effekter på skolens arbejde med de unge. Særligt har vi set på, hvordan arkitekturen understøtter skolens ambitiøse mål om at være landets sundeste produktionsskole. Her anses sundhed og trivsel for at være en forudsætning for læring.

 

Det nye fælleshus er opført med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og tegnet af CREO Arkitekter og rummer spisesal, undervisningslokaler og produktionskøkken. Fra bygningens placering på grunden til størrelsen på tallerknerne i kantinen er der tænkt i, at de mange og meget forskellige elever skal nudges og i positiv forstand manipuleres til at bevæge sig, spise sundt og indgå i fællesskab med andre.

 

Produktionsskolerne benyttes af en stadig mere sammensat gruppe af unge, hvoraf mange har forskellige sociale og psykiske problemstillinger. Evalueringen viser, at både elever og undervisere trives. Byggeriet rummer nogle basiskvaliteter i form af god plads, bløde og naturlige materialer, god akustik og masser af dagslys, som sætter grundstemningen. I tillæg er der arbejdet med forskellige nicher, zoner, loftshøjder, grader af privathed, individuel kontrol med stimuli etc. som giver den enkelte elev mulighed for at vælge miljø alt efter individuelt humør og mentale behov.

 

I fraværet af en egentlig baseline-analyse tager evalueringen afsæt i en indledende målsætningsanalyse og er baseret på primært kvalitative metoder – herunder etnografiske observationer og interview med både elever, ledelse og undervisere.

 

Læs eller download evalueringen her

Category
Projekt