Makers Corner

Titel: Evaluering af Makers Corner

Emne: Sociale mursten, evaluering af byggeri til psykisk sårbare, byggeriets sociale effekt, participatorisk evaluering

Kunde: Den A.P. Møllerske Støttefond

Projektperiode: 2018

Læs mere:  Den A.P. Møllerske Støttefond

 

I samarbejde med Den A.P. Møllerske Støttefond og Roskilde Kommune har carlberg ǀ christensen evalueret det nye aktivitets- og samværssted for borgere med psykisk sårbarhed – Makers Corner – i Roskilde. Evalueringen undersøger, hvordan arkitekturen og de eksperimenterende fysiske rammer understøtter institutionens arbejde med borgerne. Vi har fulgt huset og brugerne igennem 10 måneder og den participatoriske evalueringsproces har fungeret som et værktøj for både ledelse, medarbejdere og brugere til at reflektere over de nye fysiske rammer, og hvordan de har indtaget og indrettet dem.

 

I 2017 flyttede Makers Corner ind i den ene ende af en tidligere industrihal og et klubtilbud og en maker space-forening flyttede ind i den anden. Tanken med Makers Corner har været at prøve at vende den traditionelle isolerede institution på vrangen og i stedet skabe et åbent og inkluderende miljø for psykisk sårbare borgere, hvor bru­gernes recovery-processer understøttes af rige mulig­heder for at socialisere og engagere sig i kompetencegivende aktiviteter i huset og nærområdet. Dermed har Roskilde Kommune, med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, skabt et nyt og utraditionelt tilbud til kommunens psykisk sårbare voksne.

 

Evalueringen viser, at det innovative, inkluderende men også åbne og ustrukturerede miljø fungerer godt for nogle og er en udfordring for andre. For de borgere som har overskud og ressourcer til at træde over nye dørtærskler og er nysgerrige på at prøve nye ting, er de nye fysiske rammer befordrende for både recovery og livsmestring. For de mest sårbare borgere kan det være mere vanskeligt at udnytte de nye muligheder, og det forudsætter ofte en håndholdt indsats fra personale og frivillige.

 

Evalueringen peger også på, at de meget kreative rammer på flere områder kan være en udfordring for grupper af særligt sensible borgere. Det kan være nødvendigt med en ekstraordinær opmærksomhed på materialevalg, afskærmning, klimatiske forhold etc.

 

Læs eller download evalueringen her

Category
Projekt