Kofoeds Skole i fremtiden

Titel: Kofoeds Skole i fremtiden
Emne: Socialt udsatte
Kunde: Kofoeds Skole og Realdania
Projektperiode: Efterår 2014
Læs mere: www.realdania.dk og www.kofoedsskole.dk

 

I tæt samarbejde med COBE Arkitekter står carlberg/christensen for at udvikle en ambitiøs og helhedsorienteret plan og vision for, hvordan en af Københavns vigtige institutioner på det sociale område – Kofoeds Skole – i fremtiden kan blive en mere integreret del af lokalområdet og samtidig fastholde sin identitet som et trygt sted for socialt udsatte. Fokus for projektet er bæredygtighed og socialøkonomisk virksomhed.

 

Kofoeds Skole har siden 1975 haft sin placering på Nyrnberggade i Amager Øst. I dag kommer over 500 udsatte voksne dagligt på skolen. Skolens elever er mennesker med komplekse sociale problemer, men også mange ressourcer. Set i en bymæssig kontekst er Kofoeds Skole del af Holmbladsgadekvarteret og tæt placeret på Amager Strand – et byområde i hastig udvikling med nye erhverv, boliger og kreative miljøer.

 

Kofoeds Skole består af en række meget forskellige bygninger og byrum, som skolen står over for at skulle energirenovere og gentænke, da flere bygninger i dag er nedslidte og utidssvarende. Der er derfor et stort potentiale i at undersøge og udvikle en plan for, hvordan skolen kan gennemgå en omstilling, som løfter hele skolen – skaber bedre læringsmiljøer, integrerer skolen med byen, øger miljøprofilen og bidrager positivt til driftsøkonomien. Udfordringen er, at udviklingen ikke må ske på bekostning af skolens elever og deres særlige behov. De fremtidige fysiske rammer skal derfor både understøtte Kofoeds Skole som en beskyttet by-i-byen med plads til fordybelse, pauser og sårbarhed samt Kofoeds Skole som en integreret del af lokalmiljøet, hvor skolens menneskelige og fysiske ressourcer bringes i spil.

 

Formålet med foranalysen er helt overordnet, at udarbejde en helhedsorienteret udviklingsplan og vision for, hvordan skolen kan optimeres og hænge bedre sammen med den omkringliggende by – socialt såvel som fysisk. Dette skal ske i tæt dialog med inddragelse af elever og medarbejdere samt andre relevante aktører på og omkring skolen.

 

carlberg/christensen står for kortlægning af skolens sociale hverdagsliv samt udvikling af visioner og strategier for den fysiske udformning. Derudover er carlberg/christensen kontraktholder og projektleder for det samlede team.  Processen tilrettelægges og gennemføres i tæt dialog med Kofoeds Skole og Realdania. I projektet inddrages elever, medarbejdere fra Kofoeds Skole og repræsentanter fra lokale almene boligorganisationer, virksomheder og organisationer.

 

Projektet løber fra oktober 2014 til januar 2015. Efterfølgende skal Kofoeds Skole finde den samlede finansiering til at igangsætte de forandringer, som skal skabe positiv forskel for Kofoeds Skoles elever og for lokalmiljøet i fremtiden.

Du kan læse mere på: www.realdania.dk og www.kofoedsskole.dk

Du kan læse pressemeddelelsen her

Category
Projekt