Klimatilpasning Kokkedal

Foto: Rasmus Degnbol

 

Titel: Klimatilpasning Kokkedal
Emne: Klimatilpasning
Kunde: Fredensborg Kommune og Realdania
Projektperiode: 2011-2018

 

Med skybruddene i 2007 og 2010 gik Usserød Å over sine bredder og oversvømmede store dele af boligområderne i den nordsjællandske forstad Kokkedal. Dette blev starten på Klimatilpasning Kokkedal – Danmarks hidtil største klimatilpasningsprojekt. Projektet er unikt ved både at omhandle størstedelen af en hel bydel, ved at samle syv samarbejdspartnere samt ved at kombinere klimatilpasning med et løft af sociale og fysiske udfordringer i forstaden. Klimatilpasning Kokkedal afspejler dermed et aktuelt paradigmeskifte inden for byplanlægning, som kombinerer byudvikling og klimatilpasning med henblik på at få mest muligt for pengene og bruge klimatilpasning til at skabe kvalitet i vores bymiljøer.

 

Klimatilpasning Kokkedal består af to spor: Dels en arkitektkonkurrence, hvor tegnestuen Schønherrs vinderprojekt ’Den blågrønne haveby’ blev realiseret i 2017. Dels et ambitiøst tværfagligt forskersamarbejde der har samlet op og evalueret på de gode læringer indenfor hhv. klimatilpasning, byliv og arkitektur samt organisering og proces. Den tværfaglige evaluering har givet os ny viden om klimatilpasningsprojekter med social merværdi – både i forhold til effekten af de konkrete løsninger, men også på det organisatoriske plan i forhold til samarbejde og samfinansiering.

 

carlberg|christensen har fulgt projektet fra starten og stået for forundersøgelser samt udarbejdelse af konkurrenceprogram i tæt samarbejde med Fredensborg Kommune og Realdania. carlberg|christensen har desuden fungeret som sekretariat for den tværfaglige evaluering og bidraget med rådgivning, kommunikation, udvikling og formidling af den læring og de erfaringer, som projektet har genereret.

 

Læs mere på klimatilpasningkokkedal.dk

Category
Projekt