Kickstart forstaden

Titel: Kickstart forstaden ver. 2.0 Aalborg Øst
Emne: Strategisk byudvikling/forundersøgelse
Kunde: Aalborg Kommune i samarbejde med Realdania, Vandkunsten og COWI
Projektperiode: 2014

 

Aalborg Øst er en stor klassisk forstad på godt og ondt, der i de kommende år bliver beriget med milliardinvesteringer i form af en udvidelse af Universitetet, nyt sygehus, letbane og boligrenoveringer. Hvordan bliver disse investeringer en løftestang, der skaber positiv udvikling i hele forstadsområdet? Med afsæt i arkitektkonkurrencen City in Between og vores (Team Vandkunstens) vinderforslag undersøger vi sammen med Ålborg Kommune hvordan vi kan kickstarte en udvikling ved at opgradere de centrale byrum i Tornhøj-området. Ambitionen er at skabe et nyt lokalt forstadscentrum, som kan være forbillede for udviklingen af forstadscentre i hele landet.

carlberg|christensen er rådgiver for Kommunens planafdeling og har med et fagligt afsæt i Strategisk Byudvikling i ideen om Collective Impact tilrettelagt og facilliteret centrale aktiviteter i forundersøgelsen og været redaktør på afrapporteringen. Processen har involveret områdets relevante aktører og gennem intensiv dialog er skabt et fælles billede af både udfordringer og visioner, ligesom de enkelte aktører har committet sig til at arbejde for den samlede vision.

Processen har skabt fundamentet for en langsigtet og netværksbaseret udvikling, hvor alle relevante aktører på hver deres bane bidrager til det samlede løft af området. Forundersøgelsen har pr. juli 2014 resulteret i en bevilling på 25 mio. fra Realdania og projektet forventes i de kommende år realiseret med en samlet økonomisk ramme på ca. 50 mio. kroner.

 

Læs mere på forstaden.dk

Category
Projekt