Sofie Rifbjerg Efterskole

Titel: Evaluering af tilbygning til Sofie Rifbjerg Efterskole

Emne: Sociale mursten, unge med særlige behov, skolebyggeri, evaluering af social effekt.

Kunde: Den A.P. Møllerske Støttefond

Projektperiode: Efterår og vinter 2019-2021

Læs mere: Den A.P. Møllerske Støttefond

 

 

Specialefterskolen Sofie Rifbjerg på falster bygger i årene 2019-20 en ny spisesal og en ny bevægelseshal til eleverne.  Fordi skolen ved, at både måltider og bevægelse er afgørende for elevernes fundamentale trivsel og dermed en væsentlig forudsætning for elevernes læring og sociale dannelse. Projektet er muliggjort med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og byggeriet tegnes af CREO Arkitekter. I dag er mange af eleverne – ikke mindst de mest sårbare – udfordret af blandt andet eksponering, pladsmangel og støjgener i både spisesal og bevægelseshal. carlberg | christensen har til opgave at evaluere det nye byggeri og særligt dokumentere, hvilken afledt effekt de fysiske rammer får på elevernes trivsel og skolens arbejde med elevernes faglige og individuelle udvikling.

Vi har med en kombination af kvalitative og kvantitative data (etnografisk feltarbejde, observationer, interview, registreringer af adfærd, samt indeklimamålinger) nøje kortlagt, hvordan de nuværende bygninger fungerer; samt beskrevet både ledelsens, medarbejdernes og elevernes målsætninger for og ønsker til byggeriet. De mange data har vi omsat i to skriftlige produkter – dels en baseline-analyse som på en række parametre beskriver situationen i dag forud for byggeriet. Dels i et centralt bidrag til byggeprogrammet.

Vi har dernæst fået til opgave at følge design og udførelsesfaserne med det formål at sikre, at den forskel byggeriet i sidste ende skal gøre for brugerne forbliver det centrale i hele processen.

I 2021 vender vi tilbage og undersøger, hvordan det nye byggeri opleves og fungerer for eleverne og de ansatte. Det sammenholder vi med baseline-analysen og opnår dermed et billede af den forskel de nye fysiske rammer har gjort for skolen og for eleverne.

Category
Projekt
Tags
effektmåling, evaluering, sociale mursten