Boligliv i balance

Titel: BOLIGLIV I BALANCE
Emne: UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Kunde: REALDANIA
Projektperiode: 2014 – 2015
Læs mere: Projektet kan fremover følges på www.forstaden.dk

 

I forlængelse af de senere års indsats for udvikling af forstaden, har Realdania hen over sommeren 2014 iværksat projektet Boligliv i balance. Projektet fokuserer på udsatte boligområder i forstaden. Boligliv i balance skal skabe et solidt fundament for kommende initiativer målrettet udsatte boligområder. Projektet omfatter blandt andet en række analyser og to eksempelstudier i henholdsvis Vollsmose og Værebro Park. Ambitionen er at undersøge problematikken omkring udsatte boligområder grundigt og fordomsfrit; og derved sikre, at en fremtidig indsats står på skuldrene af eksisterende erfaringer og bygger på en dyb forståelse af de ofte komplekse sammenhænge.

 

Udgangspunktet er, at rigtig meget er gjort i de senere årtier, både hvad angår fysiske forbedringer og sociale indsatser. Alligevel er der fortsat boligområder rundt om i Danmark, som er præget af utryghed, sociale problemer og et ringe omdømme. Både vi og Realdania ønsker at bidrage til opgaven med fortsat at udvikle og løfte disse områder.

 

carlberg/christensen har sammen med Realdania og professor Jens Kvorning udviklet det analytiske setup og tilrettelagt projektforløbet. carlberg/christensen fungerer som projektsekretariat for Realdania i projektperioden.

 

I forløbet, som forventes at strække sig over cirka halvandet år, vil udvalgte specialister arbejde med de to byområder ud fra henholdsvis et socialt, et fysisk og et organisatorisk perspektiv. Ud over fornyet indsigt hos de mange involverede aktører på området, skal projektet resultere i konkrete forslag til integrerede indsatser i Vollsmose og Værebro Park, samt i anbefalinger og ideer til udvikling af udsatte boligområder generelt.

 

Vi er i carlberg/christensen både begejstrede og ydmyge i forhold til opgaven. Der er en lang række hensyn og dilemmaer, som projektet skal balancere. Der skal tænkes nyt, og samtidigt bygges videre på eksisterende viden. Der skal skabes resultater her og nu, og samtidigt være tålmodighed til at udvikle et fundament, der kan give brugbare resultater i fremtiden. Der skal være forankring og lokal involvering, men også plads til det fordomsfrie og udefrakommende blik.

 

Vi kan ikke løfte opgaven alene. Beboerne og de lokale aktører i Vollsmose og Værebro Park ved om nogen hvad det vil sige, at bo i et udsat boligområde. Vi håber, at vi sammen og ved at trække på både gammel og ny viden og ved at se både indefra og udefra kan trænge til bunds i problematikkerne og blive klogere på, hvad der er op ned, hvor skoen trykker og hvad der kan skabe positive forandringer – både på kort og lang sigt.

 

Du kan fremover følge projektet på www.forstaden.dk

Læs pressemeddelelse her.

Category
Projekt