Søren Møller Christensen

Kontakt:
smc@carlbergchristensen.dk
Telefon +45 25 72 14 82

 

Søren har i mere end 13 år arbejdet med byudvikling og byplanlægning ud fra et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Han har arbejdet intenst med udvikling og forskning inden for emner som yderområder, forstæder, byrum, kulturarv og bæredygtighed i dets bredeste betydning.

Søren er optaget af, hvordan en dybere og mere komplet forståelse af vores samfunds udvikling kan gøre os bedre til at udvikle et mere bæredygtigt samfund. Søren er uddannet som etnolog og er derfor trænet i at forstå det enkelt steds særlige forudsætning, og sætter en dyd i at udvikle hvert enkelt sted med udgangspunkt i dets særlige potentialer.

Søren har gennemført en lang række projekter for og med en bred vifte af aktører inden for by-og landdistriktsudvikling – herunder kommuner, fonde, ministerier og private bygherrer. Projekterne er ofte komplekse, involverer en bred vifte af aktører og har typisk fokus på byplanlægning, landdistriktsudvikling, borgerinddragelse og kulturarv. Projekterne er for det meste kendetegnet ved en kombination af inddragelse, faglig analyse og kreativ konceptudvikling. Herudover holder Søren ofte foredrag, deltager i den offentlige debat, underviser Kunstakademiets Arkitektskole og er censor ved Københavns Universitet samt RUC.