Nicolai Carlberg

Kontakt:
nc@carlbergchristensen.dk
Telefon +45 23 29 02 96

Nicolai Carlberg_CV_NC


Nicolai Carlberg
 er uddannet etnolog fra Københavns Universitet og har i 15 år arbejdet med relationerne mellem mennesker og det byggede miljø.

Han interesserer sig for, hvordan vi indretter og organiserer os på måder, som fremmer vores livskvalitet, sociale relationer og mentale helbred. Når vi lykkes med at gøre vores fysiske miljø socialt bæredygtigt, giver det også samfundsøkonomisk god mening.

Nicolai bygger på et bredt fundament af viden og erfaring, og brænder for at inddrage nye indsigter fra spirende forskningsfelter inden for kognitive studier, sociologi og miljøpsykologi i arbejdet med udviklingen af boliger, arbejdspladser og byrum. Vi er kun langsomt ved at forstå, hvor stor en indflydelse det byggede miljø egentlig har på vores mentale velbefindende, indlæringsevne, fysiske helbred og følelse af lykke.

Mere end 15 års erfaring, først som medindehaver af Hausenberg og siden af carlberg|christensen, har givet Nicolai en specialistviden på feltet og en bred erfaring med projektudvikling, strategisk rådgivning, evalueringer og analyser inden for byudvikling, planlægning og arkitektur.

Som etnolog er Nicolai trænet i at arbejde metodisk og systematisk med de ofte meget forskellige logikker og værdisystemer, som præger mennesker og organisationer. Det er værktøjer han bruger i det strategiske arbejde med at samle forskellige aktører om et fælles mål – det være sig i et udviklingsprojekt, i et byrum eller et boligområde.

Nicolai har et stort netværk og et indgående kendskab til byudviklingsbranchen, både på et fagligt og et politisk niveau. Han har gennemført en lang række konkrete udviklingsprojekter for branchens mange parter – herunder kommuner, fonde, ministerier og private bygherrer. Han arbejder med udvikling og evaluering af velfærdsinstitutioner, udvikling i landdistrikter, udsatte boligområder, forstæder og urbane centre i DK og Norden. Nicolai er en flittig oplægsholder, mødefacilitator og debattør; samt censor ved Roskilde Universitet og forfatter til en række faglige artikler og bøger.