Emma Nielsen

Kontakt:
en@carlbergchristensen.dk
Telefon: 70 40 04 40
Mobil: 60 42 79 32

 

Emma Nielsen er sociolog og projektkoordinator hos carlberg|christensen. Hun har en kandidatgrad i Plan, By & Proces og Socialvidenskab ved Roskilde Universitet og en Master i Gender, Media and Culture ved Goldsmiths University of London. Emma har specialiseret sig i, hvordan arkitektur og design kan være med til at understøtte sociale institutioner som væresteder, specialskoler m.m.. Emma har særligt fokus på at inddrage og samarbejde med borgere, der er særligt sensitive, og oplever udsathed og/eller marginalisering, heriblandt unge med særlige behov og psykiske sårbarheder; og borgere, der oplever hjemløshed og psykiske og fysiske problemstillinger m.m. Emma har desuden arbejdet med social bæredygtighed, fællesskaber og sammenhængskraft i udsatte boligområder herhjemme og i England.