Emma Nielsen

Kontakt:
en@carlbergchristensen.dk
Telefon: 70 40 04 40

 

Emma Nielsen er projektmedarbejder hos carlberg|christensen. Hun har en baggrund i billedkunst og sociologi og er i øjeblikket i gang med en kandidat i Plan, By & Proces og Socialvidenskab ved Roskilde Universitet. Emma interesserer sig for, hvordan man kan skabe inkluderende byer, hvor det byggede miljø er med til at understøtte livskvalitet og trivsel for den enkelte borger og lokalområdet.

Emma har tidligere arbejdet med social bæredygtighed herhjemme og i England, hvor hun har arbejdet på projekter, der undersøger, hvad store forandringer i boligområder og byrum betyder for fællesskabet, den sociale sammenhængskraft og social udsathed i et lokalområde.

Hos carlberg|christensen arbejder Emma på projekter med fokus på sociale mursten, og hvordan arkitektur kan være med til at gøre en forskel for socialt udsatte og understøtte både mental og fysisk trivsel og det sociale liv.