Annika Klæmintsdóttir Olsen

Kontakt:
ako@carlbergchristensen.dk
Telefon +45 70 40 04 40

Annika er projektmedarbejder hos carlberg|christensen. Hun er uddannet sociolog fra University of Sussex og University of Cambridge i England og har derudover taget en bachelor i arkitektur fra Kunstakademiets Arkitektskole. Ind imellem sine to uddannelser arbejdede Annika med at analysere og udvikle uddannelsespolitik på en politisk tænketank i London.
Som sociolog med stor indsigt i arkitektur og bydesign har Annika en særlig interesse for måderne, som det byggede miljø påvirker menneskers hverdagsliv, sociale relationer og mentale velvære.
Hos carlberg|christensen arbejder Annika på projekter med fokus på sociale mursten og undersøger blandt andet de fysiske rammers betydning for trivsel, læring og inklusion i folkeskolen.