Klimatilpasning Kokkedal

Titel: Klimatilpasning Kokkedal
Emne: Klimatilpasning
Kunde: Fredensborg Kommune og Realdania
Projektperiode: Jan 2011 – 2016

Med skybruddene i 2007 og 2010 gik Usserød Å over sine bredder og oversvømmede store dele af boligområderne i den nordsjællandske forstad Kokkedal. Dette blev starten på Klimatilpasning Kokkedal – Danmarks hidtil største klimatilpasningsprojekt. Projektet er unikt ved både at omhandle størstedelen af en hel bydel, ved at inkludere en lang række samarbejdspartnere samt ved at kombinere klimatilpasning med løsning af sociale og fysiske udfordringer i forstaden. Klimatilpasning Kokkedal afspejler dermed et aktuelt paradigmeskifte inden for byplanlægning, som kombinerer byudvikling og klimatilpasning med henblik på at få mest muligt for pengene og bruge klimatilpasning til at skabe kvaliteter i vores bymiljøer.

Klimatilpasning Kokkedal består af to spor, dels en arkitektkonkurrence, hvor tegnestuen Schønherrs vinderprojekt ’Den blågrønne haveby’ skal realiseres frem mod 2017. Dels en ambitiøs, tværfaglig evaluering, hvor tre forskerteams fra Aalborg Universitet og Københavns Universitet evaluerer resultaterne og uddrager erfaringer, som kan bruges i andre klimatilpasningsprojekter. Den tværfaglige evaluering ser på: 1) Projektets regnvandstekniske effekt, 2) Projektets sociale betydning og 3) Projektets forudsætninger og organisering. Målet er, at den tværfaglige evaluering skal give os ny viden om klimatilpasningsprojekter med social merværdi – både i forhold til effekten af de konkrete løsninger, men også på det organisatoriske plan i forhold til samarbejde og samfinansiering.

carlberg|christensen har fulgt projektet fra starten og stået for forundersøgelser samt udarbejdelse af konkurrenceprogram i tæt samarbejde med Fredensborg Kommune og Realdania. carlberg|christensen er aktuelt sekretariat for den tværfaglige evaluering og bidrager med rådgivning, kommunikation, udvikling og formidling af den læring og de erfaringer som projektet har genereret.

Læs mere på klimatilpasningkokkedal.dk

Category
Projekt