Sarah Bernth Lund

Kontakt:

sbl@carlbergchristensen.dk
Telefon +45 70 40 04 40

 

Sarah er projektassistent hos carlberg|christensen. Hun er i gang med sin kandidat i Anvendt Kulturanalyse på KU og er for øjeblikket i fuldtidspraktik. Sarah interesserer sig blandt andet for social bæredygtig udvikling og byrum, der faciliterer fællesskaber og tværkulturelle møder. Igennem sit studie har hun arbejdet med København som “den grønne by”, både i forhold til grønne tiltag i byrummet og København som cykelby. Derudover har Sarah arbejdet med minoritetsgrupper i Københavns yderområder.

Sarah er blandt andet tilknyttet carlberg|christensens arbejde som sekretariat for klimatilpasningskampagnen Regn & Byer, samt projekter om ældre og ensomhed.